تصور

چشامو میبندم

تورو تصور میکنم

تویی رو ک ی روز میگفتی جونم برات در میره

تویی ک عاشقم بودی

ولی حیف ک همش تصوره

تو ک دوسم نداری

عاشقمم نیستی

/ 5 نظر / 43 بازدید
سلاله

هستمممممممممممممممممم

مهتاب

سلام پست قشنگی بود خوشم اومد منم آپم بیا[گل]

یاسمن

هعیییی.....همش یه مشت دروغه...

fatemeh

من برای دستانت دعامیکنم تادردستان کسی قرار گیردتا گرمای دستانش آرام بخش روحت باشد برای قلبت دعامیکنم تابرای کسی بتپدکه لیاقت خوبیهایت راداشته باشد برای خودت نیزدعامیکنم تاخودت باشی...بی آنچه دیگران می خواهند

baran

از روزی به دنیا بی اعتماد شدم که کبریتی دستم را سوزاند و روی جلدش اش نوشته بود بی خطر.......