خداحافظ......

سلام

بازم دارم میرم

برای ی مدت طولانی

وبم میمونه تا برگردم

هی فک  نکنی برم فراموشت میکنم نه

ب یادتم مث گذشته

گاهی ب یادت گریه هم میکنم

خداحافظ ................................

/ 2 نظر / 43 بازدید
ارام

ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮﺩ ﻓﻮﻗ ﺍﻟﻘﺎﺩﻩ ود