چشام

کاش وقتی  میرفتی

بشت سرتو ی نگاه مینداختی

کاش چشامو میدیدی ک خیسه

هنوز خشک نشدن

هنوزم منتظرم.....منتظر اومدنت

کاش برگردی....

 

/ 9 نظر / 35 بازدید
fatemeh

عــشـق ؛ زیـــــبـاتـــریــن لـــذّتـــیـست .. کــه بـه وقــت ِ ارتـــکاب ِ آن .. ... خـــــدا ، بـــــرای ِ بـــــشر .. ایــــستــاده “دســـت” مــــــیـزنــــد

ارام

وب شومام عالیههه برادر

baran

♥♥يـــﮧ چــيــزے هـــســـتــــ بــــﮧ اســـم "بـــغـــل" لـــامــصـــبـــ دواے هـــر درديــــﮧ...♥♥

سلاله

سلام . برام دعا کن که همه چیز باب میلم پیش بره